Wydarzenia na Life Festival Oświęcim

 

Działania edukacyjne na LFO 2014

Kampania przeciwko torturom oraz w obronie europejskich imigrantów, mobilny „Kontener wolności”, a także piętnująca obraźliwe graffiti akcja HejtStop – to wszystko znajdzie się w programie Life Festival Oświęcim 2014. Edukowanie w temacie tolerancji i promowanie pokojowych idei to niezwykle ważne elementy LFO, towarzyszące mu od pierwszej edycji. Aktywny udział w przygotowywaniu tej części festiwalowego programu bierze znana na całym świecie organizacja Amnesty International.

Pierwsza z kampanii informacyjnych AI zatytułowana jest „Stop Torturom”. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na losy tysięcy osób poddawanych torturom, które, aby odzyskać wolność przyznają się do czynów, których nie popełniły. By przybliżyć ten skandaliczny mechanizm podczas Life Festival Oświęcim stworzona zostanie specjalna, ogólnodostępna sieć wi-fi "WeFree". Dostęp do sieci wymagać będzie wyrażenia zgody na warunki, których zwykle nikt nie czyta. Po zalogowaniu się użytkownik otrzyma informację, że wyrażając zgodę postąpił wbrew swojej woli – podobnie jak osoby torturowane. Zostanie on poinformowany o akcji oraz zachęcony do podpisania petycji.

Druga kampania „S.O.S. Europo” to europejska kampania Amnesty International, która dotyka problemu traktowania przez Europę migrantów, uchodźców i osób starających się o status uchodźcy. S.O.S. Europo zwraca uwagę na losy tysięcy ludzi z Afryki i Azji próbujących dotrzeć do Europy by żyć w godnych i bezpiecznych warunkach. Decydują się na rejs na łodziach, które się do tego nie nadają. Bez odpowiedniej załogi i wyposażenia ratunkowego często narażeni są na niebezpieczeństwo. Wielu nigdy nie dociera do Europy. Umierają na morzu z odwodnienia, toną lub są zawracani do kraju, z którego wyruszyli. Niektórzy z nich uciekają przed konfliktami, inni starają się wydobyć z dotkliwego ubóstwa. Często giną w skutek opieszałości innych jednostek, które mimo otrzymania sygnału S.O.S. nie udzieliły im pomocy. Symbolem kampanii są łódki - nawiązanie do łodzi, którymi migranci i uchodźcy próbują dostać się do Europy. Podczas LFO petycje zbierane będą na specjalnych arkuszach. Połowa kartki będzie przygotowania do oderwania i złożenia z niej łódki. Uczestnicy będą mogli złożyć łódkę i zachować ją lub przyczepić do dużego banera przedstawiającego Morze Śródziemne.

W dniach 25-27 czerwca na Rynku w Oświęcimiu stacjonować będzie „Kontener wolności”. Inicjatorami projektu są Fundacja Picture DOC oraz Inicjatywa Razem 89, ogólnopolska koalicja organizacji pozarządowych. Celem projektu jest refleksja i dyskusja o tym, czym w państwie wolnym i demokratycznym jest wolność. Temat jest niezwykle aktualny w związku z obchodami 25-lecia pierwszych wolnych wyborów w Polsce, ale też obecną sytuacją polityczną. Kontener wolności zagości w kilku miastach w Polsce, a jednym z ważniejszych przystanków będzie Life Festival Oświęcim. Podczas stacjonowania Kontenera Wolności na LFO, odbędzie się m.in.: wernisaż wystawy fotografii Piotra Wójcika i Justyny Pobiedzińskiej „Polskie Wolności”, akcje animacyjne i dokumentalne, dyskusje oraz pokazy filmowe. Najbardziej aktywni uczestnicy zostaną nagrodzeni biletami na Festiwal. Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Celem kolejnej akcji - HejtStop, jest zwalczanie mowy nienawiści znajdującej się na murach miast w postaci ksenofobicznych napisów. Każdy z nas miał styczność ze szpetnymi, wulgarnymi, antysemickimi, pełnymi nienawiści i rasistowskimi napisami na otaczających nas budynkach i murach. W ramach kampanii organizowane są regularnie akcje społecznego zamalowania wulgarnych napisów. LFO przyłącza się do inicjatywy, której mechanizm polega na uwrażliwieniu każdego z nas i reagowaniu na obraźliwe napisy na polskich murach i mowę nienawiści w przestrzeni publicznej. Każdy może przyłączyć się do akcji i pomóc zamalować niechlubne napisy, robiąc ich zdjęcie i umieszczając je na stronie www.hejtstop.pl, podając lokalizację. Dzięki naszemu zaangażowaniu zgłoszenie wysyłane jest do odpowiednich władz, po czym część napisów jest usuwana. Dzieje się to we współpracy służb miejskich oraz mieszkańców miast.

Celem kampanii „Bez Nienawiści” są działania na rzecz praw człowieka w Internecie oraz przeciwdziałanie mowie nienawiści online. Do akcji można dołączyć przesyłając swoje zdjęcie lub film (facebook.com/PolskaBezNienawisci), pokazując swój sprzeciw wobec nienawiści i solidarność z osobami, których ona dotyka. Podczas trwania festiwalu będzie można dołączyć do 60 aktywistów i Koalicji 50 instytucji i organizacji z całej Polski. Wystarczy zapisać się do Strefy InterAkcji - ogólnopolskiego spotkania w listopadzie 2014 r. z udziałem 200 młodych ludzi chętnych do działania (StrefaInterAkcji.pl).Polska część młodzieżowej Kampanii Rady Europy No Hate Speech Movement jest koordynowana w Polsce przez Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”.

Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” zajmuje się przeciwdziałaniem problemom społecznym, takim jak: rasizm, neofaszyzm, ksenofobia, i nietolerancja. Organizacja specjalizuje się w monitorowaniu przejawów rasizmu. Misją „NIGDY WIĘCEJ”, która idealnie wpisuje się w ideę Life Festival Oświęcim, jest promowanie wielokulturowości i szacunku dla odmienności oraz przełamywanie zmowy milczenia wokół problemu rasizmu i ksenofobii.

Swoje ulotki na LFO będzie rozdawać Fundacja Wyrównane Szanse. Jej cele to:
- Pomoc dzieciom uzdolnionym w rozwijaniu talentów
- Wsparcie rodziców samotnie wychowujących dzieci
- Wsparcie rodzin wielodzietnych w procesie wychowawczym
- Wyrównywanie szans na zrównoważony rozwój dzieci ze środowisk społecznie wykluczonych
- Inicjowanie i wspieranie programów w zakresie oświaty, sportu, kultury i pomocy społecznej
- Pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
- Współpraca z organizacjami społecznymi i samorządami w zakresie zadań pomocy społecznej

Wszyscy darczyńcy chcący wspomóc działalność fundacji, mogą dokonywać wpłat na poniższy rachunek:
Bank Pekao S.A
12 1240 2337 1111 0010 5840 3461

 
 
Organizator:
we współpracy z:
Partnerzy:
Sponsorzy:
Sponsorzy wspierający:
Patroni medialni: